DEMOKRACIE je opakem svobody!

„Demokracie je, když dva vlci a jedna ovce volí, co bude k večeři.“
Benjamin Franklin

Skutečně stále ještě věříte, že demokracie je tím jediným a nejlepším způsobem společenského zřízení? Dokonce i po tom, co život v EU už dosáhl absurdnějších podob, než v předchozím reálném socialismu?
Mnoho politiků stále naříká, „toto přece není demokracie“, takto přece vláda většiny nevypadá! To se ale ošklivě mýlí a měli by se dovzdělat, protože falešná definice slouží pouze k zamaskování pravdy a zmatení davů, ale ve skutečnosti se vždy a zcela zákonitě projevují výhradně pravé významy pojmů.

Řecké Dêmos-Krátos NEZNAMENÁ vládu jakéhosi „LIDU“, jak nám vtloukli do hlavy, ale vládu OTROKÁŘŮ (kasty svobodných občanů vlastnících otroky – sociální systém v Athénách).
Aktuální forma našeho společenského zřízení – vláda bank a korporací je tedy v plném souladu s obsahem tohto pojmu!
Temné stránky každodenní společensko-politické reality nejsou chybami systému, ale jsou jeho nedílnou součástí. A kdo že jsou ti otroci ?!

Aaron Russo o demokracii v USA: Demokracie je nejhorší způsob státního zřízení
Slovo demokracie není napsáno v ústavě ani jednou. Není ani v listině základních práv a svobod a také není v deklaraci o nezávislosti. Otcové Zakladatelé nenáviděli myšlenku demokracie. Oni předpokládali, že to je nejhorší způsob státního zřízení, který může být.
Protože v demokracii 51 %, ovládá 49 % lidí. Pokud jste členem těch 49 procent, tak nejste svobodný.
Hitler byl také zvolen demokraticky zmanipulovanou většinou a dělal všechno v mezích zákona i USA rozpoutávají všechny své krvavé války také „ve jménu šíření demokracie“.

Demokracie ničí svobodu a bohatství

Skutečným překladem pojmu „vláda lidu“ by byl termín Ochlokracie (sociální systém ve Spartě). Ten je ale zaužívaný pro vládu davů – nevědomých, elitami zmanipulovaných mas. Např. podporou státních převratů, tzv.“barevných revolucí“, ve formě demonstrací organizovaných neziskovkami řízenými ze zahraničí.

Platón před 1200 lety píše ve svém díle ÚSTAVA o cyklicky se střídajících formách společenského zřízení střídajících se vždy přesně v tomto pořadí:
ARISTOKRACIE
TIMOKRACIE
OLIGARCHIE
DEMOKRACIE
TYRANIE
a po zániku dotyčné civilizace znovu od začátku …

Alternativní společenské systémy