Slovanské SPOLKY, SVAZY

Država Morava a Slezsko – Slovanské občiny v ČR

Rodná víra

VÝBOR NÁRODNÍ KULTURYVNK

Českomoravský slovanský svaz  ČESKOMORAVSKÝ SLOVANSKÝ SVAZ

Slovanský výbor ČR

   

Seznam národních spolků (vlevo)

Dŕžava Slovensko          SLAVICA Nitra

 

SvätohájObčianske združenie (SLOVIENI.sk)

ZDRUŽENIE SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

Společnost přátel Lužice – o Lužických Srbech

Přátelé Srbů na Kosovu
o.s.

Svätoháj Rodnej Viery – východoslovenská občina

www.starisloveni.com – Bosna

Društvo Slovenski staroverci – Slovinsko (částečně i rusky a anglicky)

Forum slovanskih kultur – Slovinsko

– Rodosvit – Ukrajina, Rusko (rusky)

SLAWARIA.eu – Slovansko-Árijský svaz (rusky, německy)

Всеславянский Союз – Všeslovanský svaz (rusky)


SLAVIC UNION – SLAVIALAND – Portal of Slavic associations (Helsinki, Finland)

V ČR i zahraničí existuje i spousta paralelních, pseudoslovanských struktur, tedy spolků, které nestaví na staroslovanské tradici. Některé nepokrytě podporují tradici křesťanskou, která se stala hrobem prastaré kultury a víry našich předků. Nechtějí vidět nově zpřístupněné dějiny Slovanů, opakují tisíckrát přežvýkané „pravdy“ ze školních lavic a oslavují znásilněnou historii posledních deseti století.
Tito kolaboranti staví na formálnosti a jejich úkolem je znepřehlednit situaci a svým umírněným postojem podporovat samotný systém západní otrokářské „demokracie“, který stojí přímo proti základům naší Slovanské kultury. Díky neziskovým organizacím jde o velmi lukrativní byznys …