KNIHY

Dobrých knih o slovanství existuje mnoho. Jsi-li v této tématice začátečníkem, pokusil jsem se je pro tebe rozdělit podle zaměření. Většina knih byla zatím vydána pouze ve slovenštině. Nejsme my tady trochu pozadu?!

Asi prvním informačním zdrojem jsou Slovansko-Árijské Védy. Tvoří je 2 knihy + třetí, vysvětlující, doplnující. Můžeš začít právě od ní, jmenuje se Potvrzení Knihy Světla – Slovanské ponímání světa anebo od té první, což je právě Kniha Světla.

Dalším důležitým a historicky jedinečným dílem je Království Slovanů od křesťanského (!) autora Maura Orbiniho. Je autentickým souhrnem poznatků o dějinném působení Slovanů, které byly dostupné v křesťanských kniovnách ještě v r. 1601, kdy kniha vznikla.


Třetím (nebo klidně i hned prvním) důležitým zdrojem jsou knihy religionisty Jana Kozáka
, naprosto přirozeně a logicky vysvětlující materialistické základy a záměry křesťanské ideologie a rozdíly oproti skutečně duchovní ideologi východu, která vznikla ze stejného zdroje, jako právě naše Slovanská Víra.
Kniha naplňuje konkrétním obsahem známý termín „Biblický koncept“.
Základním Kozákovým vyrovnáním se s křesťanskou ideologickou indoktrinací jsou Kořeny indoevropské duchovní tradice.

Probuzený potomek Slovanského rodu už může sáhnout po „Svatém Grálu“ Slovanství a tím je bezpochyby Staroslovienská Bukvice.

Novodobými slovanskými učebnicemi sociologie a řízení společnosti jsou díla „Vnitřního prediktora SSSR“ Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTR) a Koncepce společné bezpečnosti “Mrtvá voda”. Vydává KSBPRESS.cz