Dějiny

Zapomeňte na všechno, co jste kdy o Slovanech slyšeli z úst učitelů našeho manipulativního školského systému. Veškeré in-formace, které školní látka obsahovala, měly vzbudit dojem (a povedlo se), že staří Slované, naši předci, byli zaostalí pastevci a všechen pokrok nám přinesla teprve až západní civilizace, tedy hodní křesťanští misionáři.
To ale nejsou naše Dějiny, to je křesťanská hisTorie, neboli biblické pojetí dějin, doslova to znamená:“já jsem z Tóry“ (židovská Tóra je jedním z pramenů Bible).
Křižáčtí obraceči na „víru“ nám naopak všechno vzali, vyrvali nás z kořenů a násilím pokřesťanštili aby nás pak mohli natrvalo zotročit. V otroctví jejich ci-vili-zace vězíme dodnes (ne ale na věky …).
Ztráta dějin, kořenů, víry a kultury s sebou nese i ztrátu sebevědomí. Kdo neví odkud pochází, kdo jsou jeho (slavní) předkové, neví ani kam kráčí a jakou cestu k cíli zvolit.
Velký slovanský národ je his-tori-cky určen k likvidaci, v západním, čistě materialistickém, agresivním pojetí světa pro jeho hodnoty a kvality není místa. Skutečné dějiny, moudrost, víra a kultura Slovanů jsou pro židokřesťanskou civilizaci nebezpečím. Slovany je tedy nutné vymazat. A to probíhá od kristianizace našich zemí neustále.
Naštěstí se začíná vynořovat stále více důkazů existence prastaré slovanské kultury, z dob dávno před Kristem. Zásadním písemným materiálem jsou Slovansko-Árijské Védy, jako prazáklad veškerého vědění na Zemi.

Zapojte celý svůj racionální úsudek a zbytek svobodné vůle a hledejte zapovězenou Pravdu o našich slavných DĚJINÁCH.
Slovieni (původní tvar slova Slované) dostali své jméno podle toho, že slaví své předky. I naši slovanští Bohové jsou našimi pradávnými předky.

Viera Rosa Majerová – ZAKÁZANÁ HISTÓRIA SLOVANOV – Slobodný vysielač – 1.časť

Přednáška Ing. Vladimíra Lauberta – www.tartaria.sk
Na Slovensku jsou o pár roků napřed …

O slovanských dějinách – Slovanská košile.cz
Jak nám ukradli minulost – Slovanská kultura.cz
Tajné dejiny – sk
O původu Slovanů – wmmagazin.cz
Neznáme dejiny Slovanov – OZ Biosféra
Dějiny – další články OZ Biosféra


Obrazy Vsevoloda Ivanova – zdroj: Мистика Древних

Víra Slovanů >>