Opusťme Titanic!

Zachraňme se dokud je čas! Nemáme nic společného se západní Evropou a její zhoubnou karmou, která již velmi brzy vyústí v likvidaci jejích národů a jejich promísení s přívalem cizinců. Jedině včasné odpojení od euroatlantické civilizace může zachránit naši národní suverenitu a naše slovanské národy.
Slovanské národy nikdy neměly žádné kolonie ani nevedly dobyvačné války. Naše svědomí je čisté. Nemáme důvod obětovat svoji svobodu ve prospěch cizinců. Západní Evropa se rychle mění v opravdové „peklo na Zemi“ a nikdo to nemůže zvrátit. Naše cesta to ale není!

NATO je zločinecká organizace, která vede za zájmy USA a Velké Británie výbojné války proti suverénním státům. Kvůli ropě, dolaru, zbrojení, politice … Je nemravné být jejími podporovateli. Toto vážné pochybení nám velmi škodí před celým zbytkem, nejen slovanského, světa. Je to ten větší zbytek světa …

 


Odchod z NATO, EU
podporují všechny vlastenecké politické strany i spousta dalších!