Jak se bránit pokutě za nenošení roušky

Kontrola Policie ČR nebo Městské policie

Při vyhlášeném stavu nouze některá pravidla neplatí!

S  přestupkem nesouhlasím, jelikož neporušuji žádný zákon.
Pokud s přestupkem nesouhlasíte, tak vám policista (strážník MP) nesmí na místě vystavit pokutu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek je nezákonné
Rouška a právo
Listina základních práv a svobod