Postoj Ruska k roku 1968

Převzato z

Pri hodnotení udalostí roku 1968 je treba jasne povedať, že išlo o veľkú krivdu a nespravodlivosť zo strany okupantov a najmä zo strany ZSSR. Na tomto fakte existuje široká zhoda a napriek klamstvám mainstreamových médií okupáciu pritom jednoznačne odsudzuje aj Ruská federácia.

Oficiálny postoj vyjadrila Moskva v
Zmluve o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Slovenskou Republikou a Ruskou Federáciou
z roku 1993 (č. 9/1995 Z. z. https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/42633/1/2 ): V Preambule sa uvádza:

 „…. odsudzujúc antihumánnu podstatu totality, želajúc si definitívne skoncovať s totalitnou minulosťou, ktorá sa prejavila aj v pošliapaní zásad medzinárodného práva v roku 1968 a ďalšom neospravedlniteľnom zotrvaní sovietskych vojsk na československom území,… .

Tento postoj k udalostiam roku 1968 potvrdil aj prezident V. Putin pri svojej návšteve Prahy v roku 2006. Ruský líder uviedol, že jeho krajina nesie „morálnu zodpovednosť“ za inváziu do Československa pod vedením Sovietov v roku 1968.

Zdroj: http://davdva.sk/rok-1968-verzus-slovenske-zlociny-v-zahranici

Omluvily se snad někdy někomu USA za některé své neporovnatelně krvavější zločiny ??!

Americkou verzí „internacionální pomoci“ není obsazení „neposlušné“ země, ale
HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ civilního obyvatelstva ochuzeným uranem.
NATO, Srbsko 1999