Knihy

Dobrých knih o slovanství existuje mnoho. Jsi-li v této tématice začátečníkem, pokusil jsem se je pro tebe rozdělit podle zaměření. Většina knih byla zatím vydána pouze ve slovenštině. Nejsme my tu trochu pozadu?!

Asi prvním informačním zdrojem jsou Slovansko-Árijské Védy. Tvoří je 2 knihy + třetí, vysvětlující, doplnující. Můžeš začít právě od ní, jmenuje se Potvrzení Knihy Světla – Slovanské ponímání světa anebo od té první, což je právě Kniha Světla.

Dalším důležitým a historicky jedinečným dílem je Království Slovanů od křesťanského (!) autora Maura Orbiniho. Je autentickým souhrnem poznatků o dějinném působení Slovanů, které byly dostupné ještě v r. 1601, kdy kniha vznikla.


Třetím (nebo klidně i hned prvním) důležitým zdrojem jsou knihy religionisty Jana Kozáka
, naprosto přirozeně a logicky vysvětlující materialistické základy a záměry křesťanské ideologie a rozdíly oproti skutečně duchovní ideologi východu, která vznikla ze stejného zdroje, jako právě naše Slovanská Víra.
Kniha naplňuje konkrétním obsahem známý termín „Biblický koncept“.
Základním Kozákovým vyrovnáním se s křesťanskou ideologickou indoktrinací jsou Kořeny indoevropské duchovní tradice.

Také vznikly knihy, které by klidně mohly být hned na začátku, protože jsou obecným vysvětlením a popisem základů Slovanské Víry a tradice. Nejrespektovanější z nich je asi Bystvor – Bytie a tvorba Slavianov a Árijcov. Další z nich je My Slovania pred 2000 rokmi

Probuzený potomek Slovanského rodu už může
sáhnout po „Zlatém Grálu“ Slovanství a tím je        bezpochyby Staroslovienská Bukvice.

Pokud teprve začínáš pronikat k tajemstvím zákonů a duchovních principů Vesmíru, může tě svými knihami zásadně zorientovat ruský lékař Valerij Sinelnikov. Jeho zřejmě nejzásadnější knihou je bestseller Dohoda s nemocí I., která je vlastně učebnicí etikoterapie (léčení duševních příčin fyzických nemocí).

 


Text čerpán z knihy J. Grobcové: Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása


Knihy koupíte v e-šopě: