Rusko je nadějí Slovanů

Americký novinář, spisovatel a válečný korespondent

Naše civilizace byla zničena.
Vše je převrácené vzhůru nohama, manipulativní trendy jdou přímo proti zákonům Stvořitele. Smývají se přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, nefunguje právo, natož spravedlnost, média vytváří invertovanou verzi reality a štvou veřejnost do schvalování agresivních válek.
Armády nechrání své země proti organizovanému náporu vetřelců – okupantů, ale napadají cizí suverénní státy a nastolují tam teror. Západní člověk dospěl na samé dno degenerace společnosti, přestává být člověkem a stává se tupým, masmédii ovládaným biorobotem.

Tento plánovaný a řízený úpadek postihl i slovanské země i když zde perverznosti naráží na větší odpor, než na konzumním západě. Ještě ale zbyla naděje, jedna obrovská a silná země si střeží své slovanské tradice, které jsou postaveny v souladu se zákony Vesmíru i stvoření člověka.
Je to Rusko. Země, kde mají stále pouze dvě pohlaví, sexuální deviace nejsou propagovány, děti vychovává otec a matka, stát rodičům nekrade jejich děti.
Země, která patří těm, kteří se tam narodili a jejich Rody tam mají prastarou tradici. Země, ve které nepropagují sex, ale lásku, žena je ženou a muž mužem.
Multikulturní země, kde se menšinám dostává důstojného postavení a ony nezpochybňují právo ruského národa na rozhodování o své vlastní zemi.

Rusko má i obrovské problémy, z velké části způsobené nepřáteli ruského národa infiltrovanými ve všech strukturách státu.
Velkým problémem je i stále ještě nepochopitelně silná přitažlivost západního stylu života a konzumní „kultury“, zejména pro mladou generaci.
Nejtěžším údělem mírumilovného ruského národa je ale trvalá nutnost obrany před neustálými útoky a hrozícím napadením od anglosaského světa, který se stále nevzdává myšlenky na likvidaci Slovanů a obsazení a vydrancování bohaté ruské země.

Slované mají zmizet z povrchu Země a nebýt Ruska, zbývalo by k tomu pár desetiletí. Rusové jsou ale nejsilnějším národem na světě, což už nejednou celému světu dokázali a ani tentokrát se temnotě nepodaří Slovany podrobit a zničit. Projevme konečně podporu bratrskému ruskému národu. Rusko to potřebuje, ale je to především v zájmu naší svobodné budoucnosti.

Genocida Rusů (a Slovanů celkově) – rusky